لوگو دکتر DJI
صفحه اصلی دکتر DJI تماس باما

رهگیری دستگاه

بعد از ثبت درخواست تعمیرات برای نمایندگان مجاز drdji، کارشناسان ما بر اساس نوبت با شما تماس خواهند گرفت(حداکثر 2 ساعت در ساعات اداری) و بعد از تایید هزینه توسط شما، برای ادامه فرایند تعمیر و دریافت کوادکوپتر، یک کد رهگیری شامل حروف و اعداد از طریق پیامک برای شما ارسال میگردد. شما در هر لحظه میتوانید روند تعمیرات تخصصی کوادکوپتر خود را با استفاده از کد رهگیری از منوی زیر یا واحد پشتیبانی مشتریان بعد از ثبت درخواست تعمیرات برای نمایندگان مجاز drdji، کارشناسان ما بر اساس نوبت با شما تماس خواهند گرفت(حداکثر 2 ساعت در ساعات اداری) و بعد از تایید هزینه توسط شما، برای ادامه فرایند تعمیر و دریافت کوادکوپتر، یک کد رهگیری شامل حروف و اعداد از طریق پیامک برای شما ارسال میگردد. شما در هر لحظه میتوانید روند تعمیرات تخصصی کوادکوپتر خود را با استفاده از کد رهگیری از منوی زیر یا واحد پشتیبانی مشتریان با شماره 09981444001 _ 09981444002 پیگیری کنید.

درخواست مورد نظر یافت نشد.
رهگیری دستگاه با کد
رهگیری دستگاه با شماره همراه
هیچ درخواستی یافت نشد