لوگو دکتر DJI
صفحه اصلی دکتر DJI تماس باما

نمایندگی شیراز


تصویر نمایندگی شیراز
آقای کریمی مدیریت
3 دستگاه های درحال تعمیر
24 دستگاه های تعمیر شده
4.9 میانگین امتیاز
درباره نمایندگی

مرکز تعمیرات کوادکوپتر و نمایندگی رسمی دکتر dji در استان فارس 29.62 | 5250